Praktyczny Podstawowy Kurs Szybowcowy (od: 2018-07-01)

Podstawowe praktyczne szkolenie szybowcowe za wyciągarką. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest ukończona teoretyczna część szkolenia (zaliczony egzamin wewnętrzny). Potwierdzenie udziału następuje po wpłynięciu na konto klubu zaliczki w wysokości 400 PLN. Pozostała część wpłaty powinna wpłynąć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Ilość miejsc: 6
Pozostała ilość wolnych miejsc: 5
Data rozpoczęcia: 2018-07-01
Data zakończenia: 2018-07-15
Zapisz się!
Aktualna lista uczestników szkolenia:
Lp. Imię Nazwisko
1. Marcin W.
2 Oczekuje na potwierdzenie (Jakub S.)
3. ... ...
4. ... ...
5. ... ...
6. ... ...

Praktyczny Podstawowy Kurs Szybowcowy (od: 2018-07-16)

Podstawowe praktyczne szkolenie szybowcowe za wyciągarką. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest ukończona teoretyczna część szkolenia (zaliczony egzamin wewnętrzny). Potwierdzenie udziału następuje po wpłynięciu na konto klubu zaliczki w wysokości 400 PLN. Pozostała część wpłaty powinna wpłynąć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Ilość miejsc: 4
Pozostała ilość wolnych miejsc: 4
Data rozpoczęcia: 2018-07-16
Data zakończenia: 2018-07-29
Zapisz się!
Aktualna lista uczestników szkolenia:
Lp. Imię Nazwisko
1 Oczekuje na potwierdzenie (Jakub G.)
2 Oczekuje na potwierdzenie (Jakub M.)
3 Oczekuje na potwierdzenie (Marcin P.)
4. ... ...

Praktyczny Podstawowy Kurs Szybowcowy (od: 2018-08-04)

Podstawowe praktyczne szkolenie szybowcowe za wyciągarką. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest ukończona teoretyczna część szkolenia (zaliczony egzamin wewnętrzny). Potwierdzenie udziału następuje po wpłynięciu na konto klubu zaliczki w wysokości 400 PLN. Pozostała część wpłaty powinna wpłynąć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Ilość miejsc: 4
Pozostała ilość wolnych miejsc: 4
Data rozpoczęcia: 2018-08-04
Data zakończenia: 2018-08-19
Zapisz się!
Aktualna lista uczestników szkolenia:
Lp. Imię Nazwisko
1. ... ...
2. ... ...
3. ... ...
4. ... ...

Praktyczny Podstawowy Kurs Szybowcowy (od: 2018-09-01)

Podstawowe praktyczne szkolenie szybowcowe za wyciągarką. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest ukończona teoretyczna część szkolenia (zaliczony egzamin wewnętrzny). Potwierdzenie udziału następuje po wpłynięciu na konto klubu zaliczki w wysokości 400 PLN. Pozostała część wpłaty powinna wpłynąć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Ilość miejsc: 4
Pozostała ilość wolnych miejsc: 4
Data rozpoczęcia: 2018-09-01
Data zakończenia: 2018-09-16
Zapisz się!
Aktualna lista uczestników szkolenia:
Lp. Imię Nazwisko
1. ... ...
2. ... ...
3. ... ...
4. ... ...