Praktyczny Podstawowy Kurs Szybowcowy (od: 2018-07-16)

Podstawowe praktyczne szkolenie szybowcowe za wyciągarką. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest ukończona teoretyczna część szkolenia (zaliczony egzamin wewnętrzny). Potwierdzenie udziału następuje po wpłynięciu na konto klubu zaliczki w wysokości 400 PLN. Pozostała część wpłaty powinna wpłynąć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Ilość miejsc: 4
Pozostała ilość wolnych miejsc: -1
Data rozpoczęcia: 2018-07-16
Data zakończenia: 2018-07-29
Aktualna lista uczestników szkolenia:
Lp. Imię Nazwisko
1. Jakub G.
2. Jakub M.
3. Marcin P.
4. Wiktoria K.
5. Wiktor K.

Praktyczny Podstawowy Kurs Szybowcowy (od: 2018-08-04)

Podstawowe praktyczne szkolenie szybowcowe za wyciągarką. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest ukończona teoretyczna część szkolenia (zaliczony egzamin wewnętrzny). Potwierdzenie udziału następuje po wpłynięciu na konto klubu zaliczki w wysokości 400 PLN. Pozostała część wpłaty powinna wpłynąć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Ilość miejsc: 4
Pozostała ilość wolnych miejsc: 4
Data rozpoczęcia: 2018-08-04
Data zakończenia: 2018-08-19
Zapisz się!
Aktualna lista uczestników szkolenia:
Lp. Imię Nazwisko
1. ... ...
2. ... ...
3. ... ...
4. ... ...

Praktyczny Podstawowy Kurs Szybowcowy (od: 2018-09-01)

Podstawowe praktyczne szkolenie szybowcowe za wyciągarką. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu jest ukończona teoretyczna część szkolenia (zaliczony egzamin wewnętrzny). Potwierdzenie udziału następuje po wpłynięciu na konto klubu zaliczki w wysokości 400 PLN. Pozostała część wpłaty powinna wpłynąć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Ilość miejsc: 4
Pozostała ilość wolnych miejsc: 4
Data rozpoczęcia: 2018-09-01
Data zakończenia: 2018-09-16
Zapisz się!
Aktualna lista uczestników szkolenia:
Lp. Imię Nazwisko
1. ... ...
2. ... ...
3. ... ...
4. ... ...